Kemperol

Korzyści


 • odporność na termiczne wpływy atmosferyczne, na światło, promieniowanie UV i wyziewy przemysłowe
 • jednorodna hydroizolacja - jakby z jednego kawałka
 • całopowierzchniowa przyczepność do podłoża
 • wiecznie elastyczna i łącząca rysy i pęknięcia
 • zapewnia bezproblemowe łączenie starej i nowej hydroizolacji (np. po przerwach w robotach, częściowym izolowaniu, przy późniejszych i dodatkowych obróbkach
 • uszczelnianie wszelkich nowych elementów do zaizolowanej powierzchni bez stosowania dodatkowych detali i gotowych form
 • dyfuzyjność pary wodnej
 • odporność na przebijanie się korzeni (atest FLL - Niemcy)
 • duża odporność na chemikalia bez dodatkowych powłok ochronnych (lista odporności na życzenie)
 • wiecznie elastyczna i łącząca rysy i pęknięcia
 • obróbka na zimno
 • odporność na starzenie się
 • odporność na ogień zewnętrzny i promieniujące ciepło (DIN 4102 część 7, EN 13501 część 1)
 • trwała elastyczność od -30 do +90°C zgodnie z ETAG 005
 • bardzo dobra przyczepność do prawie wszystkich podłoży
 • wczesna odporność na deszcz

Obróbka KEMPEROLem


Użycie płynnych tworzyw sztucznych odbywa się w trzyczęściowym procesie. Należy przy tym uważać na odpowiednie przygotowanie podłoża i prowadzenie obróbki przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Zasada obróbki jest następująca:

Po odpowiednim czasie wiązania hydroizolacja jest odporna na chodzenie po niej i nadaje się do ewentualnej dalszej obróbki.

Jakość


Wyroby firmy KEMPER SYSTEM spełniają wysokie wymagania jakościowe. Kontrola jakości prowadzona jest tak wewnątrz jak i z zewnątrz firmy – prawie wszystkie wyroby posiadają narodowe i międzynarodowe aprobaty techniczne, świadectwa kontroli jakości czy oznakowania jakościowe.


Każdy z pracowników ma swój znaczący wkład w jakościową politykę naszej firmy, a regularne szkolenia podnoszą tą świadomość.

 • Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL 1K-PUR
 • Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL 2K-PUR
 • Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL BR
 • Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL V 210